Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Return Of Midgard

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 BigHammer 120 Whitesmith 95 63 None
2 Hepha 90 Whitesmith 99 70 DarkLand
3 Otonton 40 Whitesmith 99 70 LesConfinesDu38
4 Magni Randgris 22 Whitesmith 96 70 Lune Noire
5 elephterio 20 Whitesmith 99 70 mn
6 Skorr 10 Whitesmith 99 70 Couscous Royal
7 Kyou Kai 10 Whitesmith 99 70 None
8 Cid Highwind 10 Whitesmith 90 48 None
9 Scrub 10 Blacksmith 86 50 None
10 Mireille 10 Blacksmith 77 47 None
11 Maker 10 Whitesmith 76 43 None
12 Venya 10 Blacksmith 56 24 None
13
14
15
16
17
18
19
20